Centrální.místečko.cz

Centrum zábavy....

Jak naštvat...

Učitele

 1. Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni v jeden okamžik spadněte ze svých židlí
 2. Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni v jeden okamžik hoďte na zem svoje propisky
 3. Přilepte čtrtku papíru na zem a sledujte, jak se ji lidé budou snažit zvednout
 4. Napište falešný milostný dopis a hoďte ho někomu do skříňky (pokud je to technicky možné)
 5. Vykřikujte během hodiny nahodile a co nejhlasitěji jedno slovo (třeba "Máslo")
 6. Když jste na záchodě, dejte si na ruce co nejvíce tekutého mýdla, ale nesmývejte ho, potom bude na klikách, zábradlí, automatě na pití,…
 7. Pokud je venku hluboko pod nulou, otevřete o přestávce všechna okna ve třídě, nebo třeba na chodbě
 8. Pohoďte tyčinku Snickers vedle záchodové mísy
 9. Domluvte se se spolužáky a na chodbě si vyberte nějakého studenta, potom za nim choďte, kam se hne. Bude se vás snažit střást, zmlátit,… A když vás bude hodně, tak se určitě přidají i nějací další studenti
 10. Když píšete seminárku, napište ji obrázkovým písmem
 11. Když píšete seminárku, napište každé písmeno jiným fontem, jinou velikostí, jinou barvou
 12. Doneste si do školy kadidlo a svíčky a když bude učitel chtít, ať mu odevzdáte seminárku, tak proveďte obřad, který má přinést dobrou známku
 13. Uveďte do seminární práce z jazyka českého, že jste čerpali ze Spidermana a Batmana
 14. Domluvte se se spolužáky a všichni se na písemce podepište jménem jiného spolužáka
 15. V seminárce do češtiny porovnávejte charaktery ze Shakespearových her s postavami ze South Parku, Star Treku, nebo nějaké telenovely
 16. V dějepisu si vymyslete nějakou naprosto debilní příčinu nějaké historické události. Např.: Husitské války vypukly kvůli nespokojenosti s kvalitou jídla ve školní jídelně. Snažete si vymyslet co nejvíce argumentů pro vaše tvrzení
 17. Nakreslete na tabuli o přestávce karikaturu profesora
 18. Na konec seminárky napište: "Tato seminární práce se sama zničí za 10 sekund
 19. Napište někde na osmou strnu seminární práce "HOVNO"
 20. V hodinách výtvarky pokreslete lavici a řekněte učiteli, že téma malby bylo pro vás silné, že se nedalo vyjídřit na papír
 21. Máte napsat seminárku do filosofie? Odmítněte to s tím, že tento svět je klam a doložte to citacemi z Fichteho
 22. Máte napsat seminárku na 10 stran? Nakreslete 10 obrázků. "Ale pane profesore, já jsem si jistý, že jste říkal, že jeden obrázek je jako jedna stránka
 23. Místo slova hledat používejte slovo "szukać"
 24. Vyčítejte učitelce hudebky, že se učíte o Bachovi, Mozartovi, ale ne o Black Sabbath
 25. Máte mít do hudebky referát o nějaké skupině? Tak si nějakou vymyslete, vymyslete její členy, diskografii, žánr. Např. skupina Starcraft, budbeník Tassadar, kytarista Zeratul, basák Jim Raynor, zpěv Sarrah Kerrigan. Desky: Back To Mar Sara, Mengsk's Revenge…
 26. Na písemce se podepište otiskem své ruky
 27. Píšete slohovku? Zkuste ji napsat jednou, brutálně dlouhou, větou. Používejte různé závorky středníky, pomlčky, ale jenom jednu tečku
 28. Když píšte seminárku, zaměňte několik písmen
 29. V den odevzdání seminárky přijďte pozdě, během hodiny vběhněte do třídy, pobíhejte tam se seminárkou v ruce a křičte: "Mám seminárku, mám seminárku."
 30. Víte, že s košem se dá hrát fotbal? Dokonce i když je plný smetí
 31. Přes první stranu seminárky namalujte dlouhý bílý pruh a řekněte, že vám ta seminárka venku spadla pod auto, které kreslí pruhy na silnici
 32. Polijte vaši seminárku parfémem
 33. Udělejte do seminárky několik děr a řekněte, že vás na ulici napadly vrány
 34. Domluvte se se všema třídama na škole a všichni si o přestávce prohoďte učebny
 35. Pokuste se při diktátu udělat chybu v každém slově
 36. V hodinách dějepisu nazývejte historické osobnosti familiárními názvy, např. Tomík Masaryků, Georgie Washie, Julda Caesar
 37. Odmítněte kreslit ve výtvarce, protože jste členem Greenpeace a nechcete ničit naše lesy
 38. Vylijte na seminárku do sociologie martini a vysvětlete, že jste ji psal v baru, kde jste pozorval sociologické procesy
 39. Když píšete seminárku do biologie, citujte Miloslava Hebkého a jeho povídání o pohlavním styku
 40. Do seminárky napište jako zdroj informací návod k televiznímu ovladači
 41. Zaměňujte jména historických osob se jmény svých spolužáků
 42. PPiiššttee kkaažžddéé ppííssmmeennkkoo ddvvaakkrráátt..
 43. Řekněte učiteli, že musíte domů, protože vašeho brášku unesli UFOuni
 44. Řekněte učiteli, že nemůžete odevzdat seminárku do češtiny, protože obsahuje státní tajemství. Řekněte, že ji četl šéf BIS a že je to na jedničku
 45. Do hodiny výtvarky si doneste pěnové tužidlo na vlasy. To nastříkejte na výkres a řekněte učiteli, že téma se dá vyjádřit jen takovou abstraktní formou. Pěnová tužidla jsou hořlavá, využijte toho a své dílo potom zapalte a prohlaště, že na tak geniální umělecké dílo není lidstvo ještě připraveno
 46. Když je učitel otočen čelem k tabuli, házejte si s jablky, banány,…
 47. V hodině chemie si vymyslete nově objevený prvek, pojmenovaný po vašem strýčkovi
 48. Místo seminárky odevzdejte dopis sestřenici. Když se to zjistí, omluvte se a vysvětlete to tak, že jste jí poslal tu seminárku a že jí hned napíšete, ať ji pošle zpět. Dodejte, že sestřenice bydlí na Sibiři
 49. Když čtete v češtině nějaký dlouhý článek, tak se zastavte, vytáhněte si svačinu a začněte jíst.
 50. Chce po vás uklízečka, ať se přezouváte? Tak ji řekněte, že spadáte pod přímé velení třídního učitele a nikdo jiný vám nemá co rozkazovat
 51. Doneste do školy balónky, nafoukejte je a potom si s nimi v hodině pinkejte
 52. Otočte se během hodiny zády k tabuli
 53. Napište seminárku do dějepisu husím brkem
 54. Stáhli jste seminárku z netu a profesor na to přišel? "Ano pane profesore, našel jste to na internetu, ale tam jsem to nahrál já."
 55. Schovejte se o přestávce za závěsy a čekejte, než přijde učitel
 56. Noste si do hodin matiky počítadlo ze ZŠ
 57. Přišpendlete na nástěnku kolečko salámu a sledujte, kdy si toho někdo všime
 58. Když skončí poslední hodina nějakého předmětu ve školním roce vykočte radostí, vezměte svůj sešit a před učitelem ho roztrhejte
 59. Napište semiárku na jednu stránku a na dalších osm napište, z čeho jste čerpali
 60. Nakreslete vy výtvarce nějaký sprostý obrázek a podepište ho jménem nepřítomeného spolužáka
 
Žádné komentáře
 
Created by Killnaora & Paprica & Marssy